Product informatie

m1ny2j7woano

Wat zijn hansops?

ZorgVrij biedt een compleet assortiment functionele patiëntenkleding van hoge kwaliteit. Met doordachte details zoals de doorlopende ritssluitingen in het kruis van de hansop is de verzorging tot een maximum vereenvoudigd.

Het hoge aandeel katoen zorgt voor een hoog draagcomfort voor de patiënt. Het feit dat het hele assortiment kan worden gewassen bij vrij hoge temperaturen zorgt op zijn beurt weer voor verhoogde hygiëne.

Als mensen ouder worden komen er ook meer problemen voor zoals incontinentie en/of motorische onrust. Met behulp van onze hansops, ook wel smeerpak, plukpak of speciale pyjama genoemd kan de verpleging van deze mensen aanzienlijk vereenvoudigd worden. Maar ook voor mensen met andere zware handicaps zijn deze hansops, of plukpakken, een uitkomst. Wij bieden een functioneel en aantrekkelijk programma aan hoogwaardige kleding voor de verpleging van deze mensen zowel in de thuissituatie als in verpleegtehuizen. Niet alleen bij zware ziektebeelden zoals dementie, Alzheimer en Parkinson, zowel in de psychiatrie en gerontologie, maar ook mensen die thuis verpleegd worden kan de verpleging eigenlijk niet zonder
deze hansops.

 

Een ‘zitsnit’ wil zeggen dat er met het maken van het product rekening wordt gehouden met het gebruik van het product. Als de producten vaak alleen maar gebruikt worden in zittende positie dan wordt hier in het vervaardigen al rekening mee gehouden. Dat betekent voor de wikkelrok dat er een ronding in het zitgedeelte gemaakt wordt en bij de pantalons dat de pijpen iets langer zijn dan bij een ‘normale’ pantalon omdat de pijpen altijd iets omhoog getrokken worden door de zithouding. Ook de voor- en achterkant van de pantalon worden aangepast naar een ‘zitsnit’. Als je zit, kom je achter stof te kort, voor houd je stof over. Wij zorgen ervoor dat dit probleem ondervangen wordt door de achterkant wat hoger te maken en aan de voorkant stof weg te laten.

Amyotrofische Laterale Sclerose oftewel ALS, is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk jaar overlijden er 500 en komen er 500 bij. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar.

Bij ALS worden geleidelijk steeds meer spieren aangedaan. Dit komt doordat motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen uitvallen. Iemand wordt hierdoor binnen een kort tijdsbestek steeds minder mobiel. Soms zijn spieren (bijvoorbeeld in de armen en benen) enige tijd stijf of spastisch voordat ze slap en krachteloos worden. Een rolstoel is helaas vaak onvermijdelijk voor mensen met ALS. Simpele dagelijkse handelingen zoals wassen en het aan- en uitkleden worden steeds lastiger en vergen te veel inspanning. Op dit moment kan aangepaste kleding een verademing zijn voor ALS patiënten.

Aangepaste kleding zorgt ervoor dat mensen met de aandoening ALS weer comfortabel, pijnvrij en zonder te veel inspanning gekleed kunnen worden. Het komt de rust dus ten goede. Doordat mensen met ALS zeer snel achteruit gaan, willen zij niet al hun kracht hoeven te verspelen tijdens het aan- en uitkleden of om gewoon even een jas aan te trekken als ze naar buiten willen.

Verschillende kledingstukken zoals een rolstoeljas, poncho, aangepaste blouse, overhemd of pantalon kunnen het comfort voor deze mensen vergroten gedurende de verzorging en het aan- en uitkleden. Voor mensen met de aandoening ALS zal aangepaste kleding een verademing zijn.

Downsyndroom is een aangeboren aandoening gepaard gaat met een verstandelijke beperking. De verstandelijke beperking varieert van licht tot zeer ernstig Iemand met Downsyndroom heeft een ‘extra’ chromosoom op het 21ste chromosomenpaar. Mensen met down hebben meer kans op problemen met de ademhaling, luchtwegen, gehoor, ogen, spraak, motoriek en afweer tegen infecties.

Wanneer er sprake is van een zware verstandelijke handicap, kunnen sommige kinderen met het syndroom van Down soms ongewenst obsessief gedrag vertonen. Zij kunnen dan niet van hun lichaam, ondergoed of incontinentie materiaal afblijven. In dit geval is aangepaste kleding dan een uitkomst. Voornamelijk een speciale pyjama gedurende nacht biedt dan hulp. Het kan zijn dat iemand zo zwaar is beperkt dat hij of zij niet thuis kan blijven wonen en dus gaat verblijven binnen een zorginstantie. Vaak zijn deze afdelingen meer op de hoogte om de juiste kleding te vinden.

Niet alleen kinderen met het Downsyndroom kunnen baat hebben bij aangepaste kleding. Voornamelijk ouder wordende mensen met Down gaan namelijk sneller achteruit. Dit komt doordat het verouderingsproces bij deze mensen 15 jaar eerder optreedt. Op relatief jonge leeftijd krijgen mensen met down vaak te maken met de ziekte van Alzheimer. In het begin van de ziekte van Alzheimer vallen meestal de geheugenstoornissenop. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Vaak treden er veranderingen op in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker en je wordt daardoor meer afhankelijk van anderen.

De ziekte kan er dus voor zorgen dat iemand ongewenst obsessief gedrag gaat vertonen. U kunt daarbij denken aan te pas en te onpas uitkleden, plukgedrag aan ondergoed en incontinentiemateriaal en smeergedrag. Dit gedrag is voor zowel de familie als voor zorgverleners erg vervelend en vereist daarom aangepaste kleding. De kleding zorgt er dan voor dat iemand niet de kans krijgt om te plukken en te smeren. De kleding is speciaal ontworpen zodat ook incontinentie materiaal beter tot zijn recht komt. Met aangepaste kleding blijft iemand gewoon vrij en wordt je dus niet beperkt in je bewegingsvrijheid. De kleding zorgt er alleen voor dat dwangmatig gedrag niet meer kan plaatsvinden.

Verschillende kledingstukken kunnen uitkomst bieden voor mensen met het Downsyndroom. Met name body´s, hansops en scheurpakken kunnen een verrijking zijn. Een body is ondergoed wat bestaat uit één geheel. U kunt het vergelijken met een romper, maar dan speciaal ontworpen voor kinderen en volwassenen. Incontinentiemateriaal blijft hierbij beter op zijn plek zetten, het maakt het makkelijker om iemand te verschonen en het wordt met een body moeilijker om nog te kunnen plukken aan incontinentiemateriaal. Een hansop of plukpak bestaat ook uit één geheel en wordt voornamelijk als pyjama gebruikt gedurende de nacht. Een scheurpak heeft het zelfde ontwerp, maar dan van sterker materiaal wat uitermate moeilijk kapot te scheuren is. Alle kledingstukken zijn er in verschillende uitvoeringen. Hierdoor is er altijd een oplossing mogelijk, voor welk probleem dan ook.

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Wel zijn er veel mensen met de ziekte van Parkinson waarbij het mobiliseren, de dagelijkse verzorging en het aan- uitkleden steeds moeizamer gaat. Lichamelijke symptomen bij deze ziekte zijn:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen, moeite met starten van bewegingen en ontbreken van automatische bewegingen.
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte.

Deze symptomen zorgen er soms voor dat iemand met Parkinson zich zo stijf houdt, dat het aan- en uitkleden soms bijna onmogelijk wordt. Aangepaste kleding zorgt ervoor dat mensen met de ziekte van Parkinson weer comfortabel en pijnvrij gekleed kunnen worden. Het komt de rust en de symptomen dus ten goede. In een verpleeghuis is er vaak weinig tijd, maar het is juist belangrijk om mensen met Parkinson rustig te verzorgen en te kleden. De stijfheid neemt dan alleen maar toe en dat moeten we juist voorkomen. Er zijn daarnaast ook mensen met Parkinson die in een rolstoel zitten. Verschillende kledingstukken zoals een rolstoeljas, poncho, aangepaste blouse, overhemd of pantalon kunnen het comfort voor deze mensen vergroten gedurende de verzorging en het aan- en uitkleden.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Daarnaast krijgen bijna alle mensen met het syndroom van Down op vroege leeftijd te kampen met Alzheimer. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Vaak treden er veranderingen op in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker en je wordt daardoor meer afhankelijk van anderen.

De ziekte kan er dus voor zorgen dat iemand ongewenst obsessief gedrag gaat vertonen. U kunt daarbij denken aan te pas en te onpas uitkleden, plukgedrag aan ondergoed en incontinentiemateriaal en smeergedrag. Dit gedrag is voor zowel de familie als voor zorgverleners erg vervelend en vereist daarom aangepaste kleding. De kleding zorgt er dan voor dat iemand niet de kans krijgt om te plukken en te smeren. De kleding is speciaal ontworpen zodat ook incontinentie materiaal beter tot zijn recht komt. Met aangepaste kleding blijft iemand gewoon vrij en wordt je dus niet beperkt in je bewegingsvrijheid. De kleding zorgt er alleen voor dat dwangmatig gedrag niet meer kan plaatsvinden.

Verschillende kledingstukken kunnen uitkomst bieden voor mensen met dementie. Met name body´s, hansops en scheurpakken kunnen een verrijking zijn. Een body is ondergoed wat bestaat uit één geheel. U kunt het vergelijken met een romper, maar dan speciaal ontworpen voor volwassenen. Incontinentiemateriaal blijft hierbij beter op zijn plek zetten, het maakt het makkelijker om iemand te verschonen en het wordt met een body moeilijker om nog te kunnen plukken aan incontinentiemateriaal. Een hansop of plukpak bestaat ook uit één geheel en wordt voornamelijk als pyjama gebruikt gedurende de nacht. Een scheurpak heeft het zelfde ontwerp, maar dan van sterker materiaal wat uitermate moeilijk kapot te scheuren is. Alle kledingstukken zijn er in verschillende uitvoeringen. Hierdoor is er altijd een oplossing mogelijk, voor welk probleem dan ook.

GGZ staat voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Binnen de GGZ bevinden zich verschillende cliënten met psychische aandoeningen. Aandoeningen die ervoor kunnen zorgen dat mensen hun gedrag niet in de hand hebben. Ook mensen met een verstandelijke beperking vallen onder de GGZ. Mensen met gedragsstoornissen kunnen ongewenst obsessief gedrag vertonen. Met name binnen de acute opname afdelingen zijn er vaak mensen die hun kleding kapot scheuren.

Het gedrag wordt vaak gekenmerkt als: te pas en te onpas uitkleden, plukgedrag aan ondergoed en incontinentiemateriaal en smeergedrag. Dit gedrag is voor zowel de familie als voor zorgverleners erg vervelend en vereist daarom aangepaste kleding. De kleding zorgt er dan voor dat iemand niet de kans krijgt om te plukken en te smeren. De kleding is speciaal ontworpen zodat ook incontinentie materiaal beter tot zijn recht komt. Met aangepaste kleding blijft iemand gewoon vrij en wordt je dus niet beperkt in je bewegingsvrijheid. De kleding zorgt er alleen voor dat dwangmatig gedrag niet meer kan plaatsvinden.

Verschillende kledingstukken kunnen uitkomst bieden voor mensen met dit gedrag. Met name body´s, hansops en scheurpakken kunnen een verrijking zijn. Een body is ondergoed wat bestaat uit één geheel. U kunt het vergelijken met een romper, maar dan speciaal ontworpen voor volwassenen. Incontinentiemateriaal blijft hierbij beter op zijn plek zetten, het maakt het makkelijker om iemand te verschonen en het wordt met een body moeilijker om nog te kunnen plukken aan incontinentiemateriaal. Een hansop of plukpak bestaat ook uit één geheel en wordt voornamelijk als pyjama gebruikt gedurende de nacht. Een scheurpak heeft het zelfde ontwerp, maar dan van sterker materiaal wat uitermate moeilijk kapot te scheuren is. Alle kledingstukken zijn er in verschillende uitvoeringen. Hierdoor is er altijd een oplossing mogelijk, voor welk probleem dan ook.

In Nederland zijn er ongeveer 100.000 mensen die in een rolstoel zitten. Sommige mensen zijn afhankelijk van een rolstoel al vanaf de geboorte. Anderen zijn genoodzaakt vanwege ziekte of een ongeluk. Dit kan je leven ingrijpend veranderen en de dagelijkse handelingen zoals het aan- en uitkleden gaan ineens een stuk moeizamer. Ook zijn er mensen die volledig afhankelijk zijn van anderen. Doordat men lichamelijk beperkt, is de verzorging vaak te inspannend voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Ieder mens verdient het om met zorg gekleed te gaan.

Aangepaste kleding maakt het mogelijk dat mensen in een rolstoel weer comfortabel aan- en uitgekleed kunnen worden. Mensen hoeven minimale inspanning te verlenen omdat de kleding langs voren kan worden aangekleed, men hoeft minder te draaien en de kleding hoeft niet over het hoofd. Daarnaast is de kleding speciaal ontworpen voor mensen die langdurig in een zittende houding verkeren. Subtiele aanpassingen op plekken waar dat het meeste nodig is. De pantalons zijn daarom speciaal ontworpen met een Zitsnit.