Vergoeding aangepaste kleding: hoe zit dat precies? - Zorgvrij

Nieuws & Blogs

Blijf op de hoogte van ZorgVrij en lees hier onze meest recente blogs en nieuwsberichten.
02 nov 2022

Vergoeding aangepaste kleding: hoe zit dat precies?

Wanneer een familielid hulpbehoevend wordt, is het soms nodig om hulpmiddelen of zorgproducten aan te schaffen om het deze persoon zo comfortabel mogelijk te maken. Hier gaan de nodige kosten mee gemoeid. In deze blog lichten we toe of je een vergoeding kunt ontvangen voor hulpmiddelen en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven welke hulpmiddelen uit het basispakket voor vergoeding in aanmerking komen. Het is vervolgens aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of een (nieuw) hulpmiddel uit het basispakket in aanmerking komt. Hierbij is het van belang dat het hulpmiddel bewezen effectief is.

Bij alle verzekeraars staat in de polisvoorwaarden vermeld welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Hier kunnen zorgverzekeraars verdere eisen aan stellen. Zo is het in sommige gevallen nodig om vooraf toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar, al dan niet met een voorschrift of toelichting van een behandelend arts.

  • Mocht de verzekeraar de aanvraag goedkeuren, dan bepaalt het soort zorgpolis hoe het hulpmiddel verkregen kan worden. Bij een restitutiepolis mag je veelal zelf bepalen waar je het hulpmiddel aanschaft. Heb je daarentegen een naturapolis? Dan zou het zo kunnen zijn dat je moet kiezen voor een leverancier waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft.
  • Als je het hulpmiddel korter dan 6 maanden nodig hebt, kan een zorgverzekeraar beslissen het hulpmiddel aan de verzekerde uit te lenen. Het blijft in dat geval eigendom van de verzekeraar. Dit kan het geval zijn bij hulpmiddelen als een toiletstoel of douchestoel.

Let op: het basispakket wordt ieder jaar opnieuw samengesteld. Het kan dus zo zijn dat het ene jaar bepaalde hulpmiddelen niet vergoed worden en het volgende jaar weer wel.

Basisverzekering en aanvullende dekking zorgverzekering

Via de basisverzekering wordt een groot aantal hulpmiddelen die hulpbehoevenden gebruiken in het dagelijks leven vergoed. Aangepaste kleding vormt hier in de meeste gevallen helaas een uitzondering op. Valt het hulpmiddel niet onder de basisverzekering, maar ben je wel aanvullend verzekerd?

Neem dan de poliswaarden van de aanvullende dekking door of neem contact op met je zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat - mocht het hulpmiddel in aanmerking komen voor vergoeding - er sprake kan zijn van een eigen bijdrage. Ook kan er aanspraak worden gemaakt op het eigen risico.

Hoe weet ik of ik recht heb op vergoeding voor hulpmiddelen?

Via de Vilans hulpmiddelenwijzer kun je precies zien welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Ook in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar staat vermeld voor welke hulpmiddelen een vergoeding geldt. Dit kunnen ook hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed zijn. Neem bij twijfel contact op met je zorgverzekeraar, voordat je tot aankoop overgaat.

Vergoeding voor aangepaste kleding vanuit de zorgverzekering

Hansops, plukpakken, smeerpakken, body’s, rolstoelkleding en anti-scheurkleding worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is er een kleine kans dat je toch recht hebt op vergoeding. Meer informatie hierover kun je terugvinden in de polisvoorwaarden. Wel kun je een gedeelte van de kosten terugkrijgen door bij de jaarlijkse belastingaangifte de kosten op te voeren onder het hoofdstuk ‘specifieke zorgkosten’. Voor het opvoeren van deze kosten geldt een inkomensafhankelijke drempel.

Vergoeding voor aangepaste kleding vanuit pgb Wlz

Ontvangt de zorgbehoevende persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Ook dan wordt aangepaste kleding maar zelden vergoed. In de Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) staat dat ‘speciale kleding’ (vermeld onder punt 45) namelijk niet voor vergoeding in aanmerking komt. Onze ervaring is echter dat aangepaste kleding zoals jassen soms wel worden vergoed. Benieuwd of ook de aangepaste kleding die jij op het oog hebt voor vergoeding in aanmerking komt? Neem dan eerst contact op met je zorgkantoor. Bij hen ligt de verantwoordelijkheid om zorg al dan niet goed te keuren.

Twijfels over vergoedingen? Raadpleeg de zorgwijzer!

Helaas wordt aangepaste kleding nog maar zelden vergoed vanuit de zorgverzekering, ook als je aanvullend verzekerd bent. Zowel de basisverzekering als uitbreidende pakketten veranderen echter jaarlijks. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden, voordat je tot aankoop van een hulpmiddel overgaat. Is je zorgverzekeraar bereid om een eventuele vergoeding voor het product te willen verlenen? Wij voorzien je graag van de benodigde informatie. Neem gerust telefonisch contact met ons op, vul het contactformulier in of stuur ons een e-mail.

Lees ook deze interessante artikelen eens

externalId=zorgvrij-blogs-detail-1.1.2.1.2.1.1&filter[active]=1